ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Σε πολλές περιπτώσεις, η επιχείρηση μέλος, έχει την ανάγκη να επεμβαίνει μόνη της, χωρίς την ανάγκη υποστήριξης των τεχνικών του E-TEL.GR σε κάποιες ενότητες του δικτυακού τόπου. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε ανάγκη για πολύ συχνές αλλαγές, είτε σε περιπτώσεις με μεγάλο όγκο προϊόντων. Κλασικό παράδειγμα είναι μια επιχείρηση εστίασης, που θα ήθελε να διαμορφώνει τον κατάλογό της συχνά, βάζοντας προσφορές, πιάτα ημέρας κλπ. Για το λόγο αυτό μπορούμε να προσφέρουμε ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης, πάντα μέσω του δικτυακού τόπου, όπου ο επιχειρηματίας διαμορφώνει μόνος του το περιεχόμενο κάποιων ενοτήτων του δικτυακού του τόπου. Έτσι οι σελίδες δημιουργούνται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η εμπλοκή κανενός τεχνικού. Είναι επίσης η απαραίτητη υποδομή για τη μελλοντική, εαν αυτό είναι επιθυμητό, υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Το κόστος της ετήσιας σύμβασης για την υλοποίηση περιβάλλοντος διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου, ανέρχεται στα 120 €.

Οθόνη Διαχειριστικού Περιβάλλοντος

pizzapark-admin