ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Όλα τα μέλη του συστήματος E-TEL.GR με την εγγραφή τους, αποκτούν ένα δικτυακό τόπο, με τις βασικές – απαραίτητες δυνατότητες, όπως αυτός περιγράφεται στην ενότητα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΛΟΥΣ. Πολλές όμως κατηγορίες επιχειρήσεων, θα χρειαστούν αφενός μια εμφάνιση προσαρμοσμένη στο γενικώτερο προφιλ της επιχείρησης, τόσο από πλευράς εικαστικού, όσο και από πλευράς μεγέθους του προς δημοσίευση υλικού. Για το λόγο αυτό, οι τεχνικοί και εικαστικοί συνεργάτες μας, μπορούν να υλοποιήσουν ένα δικτυακό τόπο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Παράδειγμα   Το κόστος της Ετήσιας Σύμβασης Υποστήριξης Περιεχομένου, ανέρχεται στα 120 €, πλέον της ετήσιας συνδρομής μέλους. Επαναλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχικό κόστος κατασκευής, και ότι η σύμβαση περιλαμβάνει ενημέρωση και ανανέωση του υλικού, όποτε αυτό ζητηθεί από τον πελάτη.

Το κόστος της Ετήσιας Σύμβασης Υποστήριξης Περιεχομένου, ανέρχεται στα 120 €, πλέον της ετήσιας συνδρομής μέλους. Επαναλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχικό κόστος κατασκευής, και ότι η σύμβαση περιλαμβάνει ενημέρωση και ανανέωση του υλικού, όποτε αυτό ζητηθεί από τον πελάτη.

Παράδειγμα

pizzapark