ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ DOMAIN NAME

Το μέλος αποκτά τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση – domain name.

πχ.

www.mydomain.gr

www.mydomain.com

www.mydomain.com.gr

www.mydomain.eu