ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Κατασκευάζεται δικτυακός τόπος, που περιέχει τις βασικές ενότητες για την παρουσίαση της επαγγελματικής δραστηριότητας, και της γνωστοποίησής της στο κοινό.

Περιεχόμενα:

  • Κείμενο Παρουσίασης
  • Photo Gallery (μπορεί να αντικατασταθεί με κατάλογο συνημμένων αρχείων, αν δεν υπάρχει χρησιμότητα φωτογραφικού υλικού).
  • Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Φόρμα Αποστολής μηνύματος
  • Χάρτης Πρόσβασης

Δείτε Υπόδειγμα Εδώ.