Δημοσίευση Ισολογισμών

Με μεγάλη επιτυχία, τη χρονιά που μας πέρασε, ξεκίνησε η υπηρεσία Δημοσίευσης Δικτυακού τόπου για την υποστήριξη των αναγκών δημοσιότητας Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση λογιστικών καταστάσεων.

Δεκάδες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας το δικαίωμα που τους δίνει πλέον ο νόμος, να απαλλαγούν από την υποχρέωση δημοσιεύσεων σε οικονομική και τοπική εφημερίδα, αρκεί να τις αναρτούν σε ιδιόκτητο web site που δηλώνεται στο ΓΕΜΗ, μας εμπιστεύτηκαν για την υλοποίηση σχετικού δικτυακού τόπου. Το κόστος έτσι για την εταιρεία μειώθηκε περίπου κατά 80%, απλοποιώντας δραματικά και τη διαδικασία, εκμηδενίζοντας και το χρόνο απόκρισης. Το μόνο που κάνει πλέον η εταιρεία μέλος μας, είναι να μας στείλει με ένα e-mail το σχετικό αρχείο .pdf και την επόμενη ημέρα είναι αναρτημένο μαζί με τη σχετική περιγραφή στο δικτυακό της τόπο.

Πιστεύουμε ότι από φέτος που καταργείται και η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ, η εξάπλωση της υπηρεσίας αυτής θα είναι δραματικά αυξημένη. Το συνολικό κόστος θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, και ταυτόχρονα θα σταματήσει και η ανάγκη δημιουργίας μακέτας, αφού ο λογιστής θα μπορεί να μας στέλνει ένα απλό αρχείο word ή excel, όπως ούτως ή άλλως αυτός φτιάχνει, και να δημοσιεύεται άμεσα σε μορφή pdf. Το μέγεθος πλέον δεν παίζει κανένα ρόλο, αφού στο web site δεν έχουμε κανέναν περιορισμό.

Αναμένουμε το ενδιαφέρον σας και την ενημέρωση των εταιρειών που γνωρίζετε για την αξιοποίηση αυτής της υπηρεσίας.