ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο Δ.Τ. μιας επιχείρησης είναι απαραίτητο εργαλείο για το marketing μιας επιχείρησης. Η θεματολογία του πρέπει να περιέχει κάποια αναγκαία μέρη και κάποια προαιρετικά αναλόγως με το είδος, το μέγεθος και το κοινό της. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνο με τους στόχους marketing που έχουμε θέσει.

Το περιεχόμενο του Δ.Τ. δεν είναι κάτι που θα παραμείνει αμετάβλητο. Αλλαγές είναι συχνά επιβεβλημένες, από διάφορες παραμέτρους, όπως:
• Μεταβολές στα στοιχεία της επιχείρησης
• Μεταβολές στα προϊόντα – υπηρεσίες
• Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες του INTERNET, επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό του Δ.Τ. έτσι ώστε να διατηρείται σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, σε σχέση με τους Δ.Τ. των υπόλοιπων επιχειρήσεων.

Για τους παραπάνω λόγους η συντήρηση Δ.Τ. με το σύστημα E-TEL.GR, προσφέρει στην επιχείρηση την ασφάλεια της συνεχούς υποστήριξης. Επίσης, αποφεύγουμε τη λανθασμένη επιλογή της αναβολής, που υιοθετούν πολλές επιχειρήσεις, περιμένοντας να:
a) βρουν χρόνο να σχεδιάσουν το Δ.Τ. και να συλλέξουν το απαραίτητο υλικό.
b) αντέξουν οικονομικά το κόστος της αρχικής ανάπτυξης.