ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Στο Δ.Τ. της επιχείρησης είναι απαραίτητο να είναι σαφή, πλήρη και σε εμφανή θέση τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Ο επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει με ποιον επικοινωνεί.
• Είναι καλό να βρίσκονται σε μια τέτοια θέση, έστω και με διακριτική εμφάνιση, που να είναι εμφανή σε κάθε σελίδα του Δ.Τ.
• Τα στοιχεία πρέπει να είναι εμφανή από την πρώτη σελίδα του Δ.Τ. ώστε ο επισκέπτης αμέσως να σχηματίζει άποψη για το εάν επιθυμεί να συνεχίσει την περιήγησή του σε αυτόν το Δ.Τ.

2)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε έναν Δ.Τ. πρέπει να πληροφορούμε τον επισκέπτη για όλους τους διαθέσιμους τρόπους που έχει για να έρθει σε επαφή με την εταιρεία.
( Ι ) Οι τρόποι είναι οι παρακάτω:

Α. Στοιχεία αλληλογραφίας
Β. Αριθμοί κλήσης για τηλεφωνική επικοινωνία
Γ. Αριθμοί κλήσης για αποστολή fax
Δ. Λογαριασμοί e-mail

( ΙΙ ) Επιπλέον στοιχεία που διευκολύνουν την επικοινωνία:

Α. Χάρτης (στατικός ή δυναμικός)
Β. Φόρμες επικοινωνίας, οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα της προκαθορισμένης θεματολογίας και μπορούν να εκτελέσουν παραπάνω από μία λειτουργίες.
π.χ.

• Αποστολή του μηνύματος σε αντίστοιχο παραλήπτη ανάλογα με το θέμα.
• Αποστολή σε πάνω από έναν παραλήπτες.
• Ταυτόχρονη δημιουργία εγγραφής σε Βάση Δεδομένων για αρχειοθέτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλοί Δ.Τ. χρησιμοποιούν μόνο φόρμες για επικοινωνία και δεν δημοσιεύουν καθόλου κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κυρίως για προστασία και διαφύλαξη από κακόβουλους επισκέπτες που για σκοπούς spamming συλλέγουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις. με την πρακτική όμως αυτή δημιουργούμε εμπόδιο στον επισκέπτη που πιθανότατα, αφού επισκέφθηκε το Δ.Τ. να θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας με e-mail.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Μπορούμε να εμφανίζουμε με μορφή εικόνας, χωρίς να είναι ενεργή (link), οπότε και ο επισκέπτης λαμβάνει την πληροφορία που χρειάζεται, και το e-mail δεν μπορεί να συλλεγεί από αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Είναι αρκετά χρήσιμο και για τον επισκέπτη, αλλά και για την εταιρεία, να προσφέρουμε έναν διαχωρισμό των τηλεφωνικών αριθμών και των e-mails ανάλογα με το τμήμα που θέλει να έρθει σε επαφή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε πλειάδα Δ.Τ. η επικοινωνία είναι μία σχετικά “παραμελημένη” ενότητα. Διαφεύγει από τους κατασκευαστές Δ.Τ. ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία από εμπορικής απόψεως να ωθήσουμε τον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με την επιχείρηση. Συνήθως για να πετύχουμε αυτό κατασκευάζουμε όλο το Δ.Τ.
Πολλές επιχειρήσεις προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσω του Δ.Τ., αλλά αυτά διατίθενται μέσα από κάποιο κανάλι διανομής, εκτός της επιχείρησης, οπότε πρέπει να προωθήσουμε τον επισκέπτη να επικοινωνήσει με κάποιο από αυτά τα σημεία πώλησης.

3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Είναι η ενότητα που χρειάζεται την πιο προσεκτική προετοιμασία, διότι είναι ο λόγος για τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί το Δ.Τ. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να του παρέχουμε τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να τον ωθήσουμε είτε να προβεί στην αγοραστική απόφαση (ηλεκτρονικό κατάστημα) είτε να επικοινωνήσει με την εταιρεία, για περαιτέρω πληροφόρηση.

Πρέπει να είναι προφανέστατος για τον επισκέπτη, ο τρόπος για να έρθει σε αυτή την ενότητα, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μη δυσκολευτεί, απογοητευθεί και φύγει, για να επισκεφθεί τον επόμενο σχετικό Δ.Τ. που του έχουν προτείνει τα DIRECTORIES ή οι μηχανές αναζήτησης.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η συλλογή των απόψεων της εταιρείας. Υπάρχουν όμως κάποιοι γενικοί οδηγοί, ανάλογα με:
- Τον κλάδο της επιχείρησης
- Την ανταγωνιστική της θέση στον κλάδο
- Το κοινό στο οποίο απευθύνεται