ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το σύστημα E-TEL.GR δεν είναι ιδιοκτησία κάποιας εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Το σύνολο των εσόδων επανεπενδύεται σε έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να επιστρέψει σα μέρισμα τεχνογνωσίας, τόσο στα μέλη μας, όσο και στους τεχνικούς – παραγωγούς.