ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη, δεν έχουν αποκλειστική εξάρτηση από κάποιον τεχνικό.

Ό,τι υποστηρίζεται, μπορεί να συνεχιστεί και από κάποιον άλλο. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεκμηρίωση και την εκτεταμένη χρήση ελεύθερου λογισμικού (Open Source).