ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ E-TEL.GR

benefits

ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το σύστημα E-TEL.GR ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 1998. Με το ξεκίνημα του κλάδου των υπηρεσιών internet στη χώρα μας, άρχισε η δημοσίευση και υποστήριξη δικτυακών τόπων, για επαγγελματίες στην Αθήνα και μετέπειτα πανελλαδικά.

ΕΥΚΟΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Δεν υπάρχει κανένα αρχικό κόστος κατασκευής.

Όλες μας οι υπηρεσίες διατίθενται με τη μορφή Ετήσιας Συνδρομής (Software as a Service).

Οι επιχειρήσεις μέλη μας, καλύπτονται από Ετήσια Σύμβαση Υποστήριξης.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη, δεν έχουν αποκλειστική εξάρτηση από κάποιον τεχνικό.

Ό,τι υποστηρίζεται, μπορεί να συνεχιστεί και από κάποιον άλλο. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεκμηρίωση και την εκτεταμένη χρήση ελεύθερου λογισμικού (Open Source).

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το κόστος των υπηρεσιών μας είναι σημαντικά μικρότερο του ανταγωνισμού, λόγω επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιχείρηση μέλος, για όλα τα θέματα που αφορούν τη δικτυακή του παρουσία, έχει προσωπική επικοινωνία με τον Σύμβουλο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν που τον υποστηρίζει.

Έχει να συνεννοηθεί μόνο με έναν άνθρωπο, για όλη τη γκάμα των θεμάτων που μπορεί να τον απασχολήσουν. Αυτός από εκεί και πέρα έχει την ευθύνη να αναζητήσει μέσα στο δίκτυο των τεχνικών, τις κατάλληλες απαντήσεις και να τις μεταφέρει με απλό και κατανοητό τρόπο.

MARKETING

Στο σύστημα E-TEL.GR στην ουσία δεν κάνουμε πληροφορική.  Κάνουμε marketing χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που απλόχερα η πληροφορική μας προσφέρει.

Καλύπτουμε έτσι τις επιχειρηματικές ανάγκες, με τρόπους που προηγούνται από τον ανταγωνισμό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το σύστημα E-TEL.GR δεν είναι ιδιοκτησία κάποιας εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Το σύνολο των εσόδων επανεπενδύεται σε έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να επιστρέψει σα μέρισμα τεχνογνωσίας.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το σύστημα E-TEL.GR προσφέρει απασχόληση και εισόδημα, όσο και εμπειρίες και αναγνωρισιμότητα σε δεκάδες επαγγελματίες του κλάδου. Μέσα από το σύστημά μας, ένας νέος και αξιόλογος τεχνικός, μπορεί να δει τις γνώσεις του να εφαρμόζονται και αξιοποιούνται, και να αποκτά ένα αξιόλογο εισόδημα.