Εταιρική Ταυτότητα

Συνοπτική παρουσίαση.


Όταν ξεκίνησε το σύστημα e-tel.gr, φτιάχναμε web site σε επαγγελματίες που ήθελαν να ξεχωρίζουν. Τώρα φτιάχνουμε για επαγγελματίες που θέλουν να ΜΗΝ ξεχωρίζουν.

Έλεγχος για τη διαθεσιμότητα domain οποιασδήποτε κατάληξης.


Notice: Undefined index: domain in /home/eteladm/public_html/dnscheck.php on line 3 • Το μέλος αποκτά τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση – domain name. πχ. www.mydomain.gr, www.mydomain.eu, www.mydomain.com
 • Το μέλος, ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.mydomain.gr μπορεί να ενεργοποιήσει μέχρι τρείς (3) λογαριασμούς e-mail της μορφής: user@mydomain.gr
 • Κατασκευάζεται δικτυακός τόπος, που περιέχει τις βασικές ενότητες για την παρουσίαση της επαγγελματικής δραστηριότητας, και της γνωστοποίησής της στο κοινό. με τα περιεχόμενα:

 • Κείμενο Παρουσίασης.
 • Photo Gallery.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας.
 • Φόρμα Αποστολής μηνύματος.
 • Χάρτης Πρόσβασης.
 • Η υπηρεσία παρέχεται με τη μορφή Ετήσιας Σύμβασης Υποστήριξης. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα 120€.
 • Παρέχεται η δυνατότητα κατοχύρωσης, επιπλέον domain names, πχ. τα αντίστοιχα με κατάληξη (.eu) (.com) με αναδρομολόγηση - redirection στο κύριο web site. Ετήσιο κόστος 40€ για κάθε επιπλέον domain name.
 • Απευθύνεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελματικά.

  Τι χρειάζεται για να αποκτήσω το δικό μου domain name;

  Για να κατοχυρώσετε ένα domain name, χρειάζεται να δηλώσετε στο αντίστοιχο μητρώο, τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • e-mail
 • Διεύθυνση
 • Πόλη
 • Νομός
 • Χώρα
 • Τ.Κ.
 • Τηλέφωνο
 • Η κατοχύρωση ενός domain name ισχύει για 2 έτη αν πρόκειται για κατάληξη (.gr), ή για ένα έτος εάν πρόκειται για καταλήξεις (.com) ή (.eu).
  Φυσικά υπάρχει κάθε χρόνο δικαίωμα ανανέωσης, αν ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί.

  Σχετικό Υλικό

  Έλεγχος διαθεσιμότητας domain name με κατάληξη (.gr).

  Επισκευθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ που είναι ο αρμόδιος διαχειριστής.

  Έλεγχος ονόματος χώρου (.gr)

  Βασικά στοιχεία ενός ιστότοπου

  Εκπαιδευτικό Υλικό https://learndigital.withgoogle.com/greektourism/